ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

 • Principles of selection, implementation and utilization of RFID in supply chain management / Juraj Vaculík, Ivan Michálek, Peter Kolarovszki. In: Promet Traffic& Transportation: scientific journal on traffic and transportation research. ISSN 0353-5320. Vol. 21, no. 1 (2009), p. 41-48.
 • RFID project management / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: Perner´s Contacts. ISSN 1801-674X. Roč. 4, č. 1 (2009), s. 196-205.
 • RFID item level tagging / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: Perner´s Contacts. ISSN 1801-674X. Vol. 5, no. 2 (2010), s. 99-105.
 • Autorizačný systém pomocou technológie rádiofrekvenčnej identifikácie / Juraj Vaculík, Jiří Tengler. In: Trilobit: odborný vědecký časopis, ISSN 1804-1795. Č. 2 (2011), [5] s.
 • Metódy viacnásobného prístupu a antikolízne riešenia / Juraj Vaculík. In: Trilobit: odborný vědecký časopis. ISSN 1804-1795. Č. 1 (2011), [5] s.
 • RFID system design: a practical introduction / Ivan Michalek, Juraj Vaculik. In: CVIS.CZ. ISSN 1214-9489. (01.06.2011), [6] s.
 • Results of automatic identification of transport units in postal environment / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Jiří Tengler. In: Transport and telecommunication. ISSN 1407-6160. Vol. 13, No. 1 (2012), s. 75-87.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

 • Aplikácia nových technológií do riadenia služieb / Juraj Vaculík. In: Doprava a spoje: internetový časopis. ISSN 1336-7676. Č. 1 (2005), 7 s.
 • Integrated solution development and telematics / Vaculík Juraj, Zelík Patrik. In: Doprava a spoje: internetový časopis. ISSN 1336-7676. Č. 2 (2006), 6 s.
 • Integrácia RFID do oblasti logistiky / Ivan Michálek, Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki. In: Ekonomicko-manažérske spektrum: vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. ISSN 1337-0839. Roč. 3, č. 1 (2009), s. 44-55.
 • Autorizačné systémy pomocou technológií AIDC / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 6, č. 2 (2011), s. 49-55.
 • Implementácia RFID systémov v prostredí SCM Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: Ekonomicko-manažérske spektrum. ISSN 1337-0839. Roč. 5, č. 1 (2011), s. 56-62.
 • Metódy viacnásobného prístupu v prostredí RFID / Juraj Vaculík. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 6, č. 2 (2011), s. 44-48.
 • Rádiofrekvenčná identifikácia v praxi (7): štandardy, normy a špecifikácie / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Ivan Michálek. In: ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. ISSN 1335-2237. Roč. 18, č. 11 (2011), s. 30-31.
 • Rádiofrekvenčná identifikácia v praxi (8): elektronický produktový kód / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Ivan Michálek. In: ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. ISSN 1335-2237. Roč. 18, č. 12 (2011), s. 36-37.
 • Rádiofrekvenčná identifikácia v praxi (1) / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Jiří Tengler. In: ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. ISSN 1335-2237. Roč. 18, č. 5 (2011), s. 22-23.
 • Rádiofrekvenčná identifikácia v praxi (2) / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Jiří Tengler. In: ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. ISSN 1335-2237. Roč. 18, č. 6 (2011), s. 33-35.
 • Rádiofrekvenčná identifikácia v praxi (3) / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Jiří Tengler. In: ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. ISSN 1335-2237. Roč. 18, č. 7 (2011), s. 38-39.
 • Rádiofrekvenčná identifikácia v praxi (4) / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Jiří Tengler. In: ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika
 • Technológie M2M komunikácie / Juraj Vaculík, Tomáš Korchán. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 6, č. 1 (2011), s. 43-48.
 • Vplyv technických komponentov technológie RFID na čitateľnosť poštových zásielok / Juraj Vaculík, Lenka Kocianová. In: Doprava a spoje: internetový časopis. ISSN 1336-7676. Č. 1 (2011), s. 125-133.
 • Rádiofrekvenčná identifikácia v praxi (9): aplikácia v priemysle a obchode / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Ivan Michálek. In: ATP journal: priemyselná automatizácia a informatika. ISSN 1335-2237. Roč. 19, č. 1 (2012), s. 38-40.
 • Elektronické sledovanie a ochrana majetku v maloobchode / Ondrej Maslák, Juraj Vaculík. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 8, č. 1 (2013), online, s. 57-62.
 • Možnosť vizualizácie logistického reťazca / Juraj Vaculík, Peter Gregáň. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 8, č. 1 (2013), online, s. 75-82.
 • Kódovanie označovania zásielok na fyzickej úrovni nosiča informácie / Ondrej Maslák, Juraj Vaculík. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 9, č. 2 (2014), online, s. 60-67.
 • Návrh zákazníckej karty pre poštového operátora / Juraj Vaculík, Alena Kovalíková. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 9, č. 2 (2014), online, s. 87-94.
 • Reálna identifikácia vybraného komponentu v automobilovom priemysle prostredníctvom RFID technológie / Peter Kolarovszki ... [et al.]. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. ISSN 1336-8281. Roč. 9, č. 2 (2014), online, s. 42-48.
 • Testovanie RFID technológie v Automotive / Peter Kolarovszki ... [et al.]. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický vedecký časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania.ISSN 1336-8281. Roč. 10, č. 1 (2015), online, s. 6-11.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • Identification of postal mails and crates by new developed UFH RFID antenna / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík, Libor Hofmann. In: Transport and telecommunication. ISSN 1407-6160. Vol. 14, no. 2 (2013), s. 130-142.
 • Adaptive technologies for the blind and visual impaired persons in the traffic network / Marko Periša, Dragan Peraković & Juraj Vaculík. In: Transport. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 1 (2015), online, [6] s.
 • Application of EPC standards and mobile networks services to enhance the quality of postal service / Juraj Vaculík, Jiří Tengler, Ondrej Maslák. In: Transport and telecommunication. ISSN 1407-6160. Vol. 16, no. 1 (2015), s. 48-60.
 • Intelligent storage system based on automatic identification / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. In: Transport and telecommunication. ISSN 1407-6160. Vol. 15, no. 3 (2014), s. 185-195.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • RFID as a part of automatic identification and data collection in procedural conditions of postal operators / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. In: Future role of postal services in the face of new market conditions and communication technologies. Pardubice: University of Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-144-3. P. 136-143.
 • RFID middleware and web postal services / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: Future role of postal services in the face of new market conditions and communication technologies. Pardubice: University of Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-144-3. P. 152-157.
 • RFID planning levels for postal and courier services / Ivan Michálek, Juraj Vaculík. In: Future role of postal services in the face of new market conditions and communication technologies. Pardubice: University of Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-144-3. P. 144-151.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Rádio frekvenčná identifikácia (RFID) ako jedna z foriem automatickej identifikácie a zberu dát (AIDC) = Radio frequency identification (RFID) as a one form of automatic identification and collection of date (AIDC) / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: MEKON 2007: 9th international conference EKF VŠB - TU Ostrava 2007: 21.-22. února 2007, Ostrava. Ostrava, Vysoká škola báňská TU. ISBN 978-80-248-1324-0.
 • E2E - end to end systémy na báze RFID / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki. In: World of information systems 2008 = Svět informačních systémů 2008: 14th 5th April, Tomas Bata University in Zlín: international conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 80-7318-697-5. S. 295-300.
 • RFID attacks and information security / Ivan Dolnák, Juraj Vaculík. Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. In: The Internet, Competitiveness and the Organisational Security: X Annual International Conference: Zlín, 26th March 2008. Zlín: Tomas Bata University, 2008. ISBN 978-80-7318-548-0. [4 s.].
 • RFID transportation systems applications / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: IPoCC = International Postal and e-Communications Conference: "Budoucí role poštovních služeb ve světle nových tržních podmínek a komunikačních technologií": Pardubice 25.-26. září 2008. [S.l.]: Avon, 2008. ISBN 978-80-904233-0-5. S. 267-273.
 • Risks assessment connected with RFID technology / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. In: Transport Research Arena Europe 2008 = TRA 2008: Greener, Safer and Smarter Road Transport for Europe: Ljubljana, Slovenia, 21-24 April 2008. Ljubljana: ZAG, 2008. ISBN 978-961-6527-11-8. [7 s.].
 • RFID security, privacy and risk assessment / Ivan Michálek, Juraj Vaculík. In: Svět informačních systémů 2009: mezinárodní konference: Zlín, Česká republika, 20.-21. dubna 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009. - ISBN 978-80-7318-801-6. - S. 150-156.
 • RFID security, privacy and risk assessment / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. In: Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society: information and data security within the context of strategic decision-making in knowledge society: XI annual international conference. Zlín: Tomas Bata University, 2009. ISBN 978-80-7318-828-3. [6] s.
 • Analýza procesov identifikácie poštových zásielok a ich zefektívnenie v podmienkach prepravy / Juraj Vaculík, Jiří Tengler. In: IPoCC = International Postal and e-Communications Conference: "Postavení poštovních služeb v moderní komunikační společnosti": Pardubice 16.-17. září 2010. [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-86530-68-0. S. 303-308.
 • Security problems with RFID technology / Juraj Vaculík, Patrik Zelík. In: Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací: řízení procesů a využití moderních terminálových technologií: XII. ročník mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-83-61645-16-0. [5] s.
 • RFID security issues for item level management / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. In: Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací: řízení procesů a využití moderních terminálových technologií: XII. ročník mezinárodní konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-83-61645-16-0. [7] s.
 • Vízia implementácie mobilných technológií do poštového prepravného procesu / Juraj Vaculík, Patrik Zelik. In: IPoCC = International Postal and e-Communications Conference: "Postavení poštovních služeb v moderní komunikační společnosti": Pardubice 16.-17. září 2010. [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-86530-68-0. S. 309-315.
 • Security of RFID technology and specification of risks in case of implementation / Peter Kolarovszki, Jiří Tengler, Juraj Vaculík. In: Internet, competitiveness and organizational security: process management and the use of modern technologis: XIII annual internatioal conference, Zlín, Czech Republic, March 16-17, 2011. Zlín: Tomas Bata University, 2011. ISBN 978-80-7454-012-7. S. 153-172.
 • Transport units identification in the transmission processes in postal sector through RFID technology / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Jiří Tengler. In: Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat´ 11): the 11th international conference, 19-22 October 2011, Riga, Latvia: proceedings. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2011. ISBN 978-9984-818-46-7. S. 317-326.
 • Identifikácia poštových zásielok pomocou vyvinutej UHF RFID antény / Juraj Vaculík, Libor Hofmann, Peter Kolarovszki. In: IPoCC - International Postal and e-Communications Conference: sborník příspěvků mezinárodní konference IPoCC "Možnosti rozvoje poštovních služeb a elektronických komunikací" = proceedings of the IPoCC Conference "Possibilities of Postal Services and e-Communications Dopment": Pardubice, September 13th-14th, 2012. [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2012. ISBN 978-80-86530-84-0. - CD-ROM, s. 265-275.
 • Postal mails identification in the transport processes through RFID technology by new developed UHF RFID antenna / Juraj Vaculík, Libor Hofmann, Peter Kolarovszki. In: Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat´ 12): the 12th international conference: 17-20 October 2012, Riga, Latvia. - Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2012. ISBN 978-9984-818-49-8. CD-ROM, s. 315-325.
 • Potential of new technologies in logistics services / Juraj Vaculík, Jiří Tengler. In: CLC 2012 - Carpatian logistics congress: November 7th - 9th 2012, Jesenik, Czech Republic, EU: congress proceedings. Ostrava: TANGER, 2012. ISBN 978-80-87294-33-8. - CD-ROM, [7] s.
 • Reálnosť využitia RFID technológie pre identifikáciu poštových prepraviek / Jiří Tengler, Juraj Vaculík. In: IPoCC - International Postal and e-Communications Conference: Pardubice , September 13th-14th, 2012: sborník příspěvků mezinárodní konference IPoCC "Možnosti rozvoje poštovních služeb a elektronických komunikací" = proceedings of the IPoCC Conference "Possibilities of Postal Services and e-Communications Development". [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2012. ISBN 978-80-86530-84-0. CD-ROM, s. 252-264.
 • New possibilities of consignments labelling in the postal services / Ondrej Maslák, Juraj Vaculík. In: Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat´13: the 13th international conference: 16-19 October 2013, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2013. ISBN 978-9984-818-58-0. CD-ROM, s. 319-328.
 • Reliability of reading in management system based on AIDC technology for special goods and processes / Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki, Jiří Tengler. In: International symposium on Earth science and technology 2013: proceedings: December 3-4, 2013 Kyushu university, Fukuoka, Japan. [S.l.]: CINEST, 2013. ISBN 978-4-9902356-2-8. S. 133-138.
 • The impact of new technologies on optimisation process of delivery postal mail / Juraj Vaculík, Jiří Tengler, Ondrej Maslák. In: Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat´13): the 13th international conference: 16-19 October 2013, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2013. ISBN 978-9984-818-58-0. CD-ROM, s. 311-318.
 • Warehouse management system based on selected automatic identification technology / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. In: Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat´13): the 13th international conference: 16-19 October 2013, Riga, Latvia. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2013. ISBN 978-9984-818-58-0. CD-ROM, s. 257-264.
 • How can new technologies to improve the delivery process / Juraj Vaculík, Jiří Tengler, Ondrej Maslák. In: CLC 2013 Carpathian Logistics Congress 2013: December 9th-11th 2013, Novotel Krakow City West, Krakow, Poland: congress proceedings. [Ostrava]: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-50-5. S. 236-242.
 • Middleware – software support in items identification by using the UHF RFID technology / Peter Kolarovszki and Juraj Vaculík. In: Mobile and ubiquitous systems: computing, networking, and services: 10th international conference, MOBIQUITOUS 2013: Tokyo, Japan, December 2-4, 2013. [S.l.]: Springer, 2014 (Lecture notes of the Institute for computer sciences, social informatics and telecommunications engineering, 131. ISSN 1867-8211). ISBN 978-3-319-11568-9. S. 358-369.
 • Štandardizácia v pošte a internet vecí Juraj Vaculík, Ondrej Maslák. In: IPoCC - International Postal and e-Communications Conference: sborník příspěvků mezinárodní konference IPoCC "Poštovní hodnotový řetězec v elektronické době": Pardubice , September 18th-19th, 2014. [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2014. ISBN 978-80-86530-94-9. CD-ROM, s. 190-196.
 • The use of RFID technology to identify traffic signs / Juraj Vaculík, Jiří Tengler, Ondrej Maslák. In: Reliability and statistics in transportation and communication (RelStat´14): the 14th international conference: 15-18 October 2014, Riga, Latvia. - Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2014. - ISBN 978-9984-818-70-2. - CD-ROM, [10] s.
 • Zákaznícka karta v pošte / Juraj Vaculík, Alena Kovalíková. In: IPoCC - International Postal and e-Communications Conference: sborník příspěvků mezinárodní konference IPoCC "Poštovní hodnotový řetězec v elektronické době": Pardubice , September 18th-19th, 2014. - [Pardubice]: Institut Jana Pernera, 2014. ISBN 978-80-86530-94-9. CD-ROM, s. 184-189.
 • Place of delivery from view of automatic identification / Juraj Vaculík, Libor Hofmann, Miloš Lipničan. In: IPoCC - International Postal and e-Communications Conference: sborník příspěvků mezinárodní konference IPoCC "Role intelektuálního kapitálu ve spojích": Pardubice, September 13th - 14th, 2016. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7560-003-5. CD-ROM, s. 242-252.
 • Aplikácia technológie RFID v doprave / Juraj Vaculík, Peter Mažári. In: Dopravní systémy 2005: I. konference s mezinárodní účastí, 29. listopadu 2005, Dopavní fakulta Jana Pernera, Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-805-5. S. 343-349.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Aplikácia nových technológií do riadenia služieb / Juraj Vaculík. In: Komunikačné a informačné technológie - KIT 2005: 3. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: Tatranské Zruby, 23. - 25. novembra 2005. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl, gen. M.R. Štefánika, 2005. ISBN 80-8040-269-8. s. 154-158.
 • Wireless technologies in transport services / Juraj Vaculík, Iveta Kremeňová. In: MOSATT 2005: Modern Safety Technologies in Transportation: 27th - 28th September 2005, Košice: proceedings of the international scientific conference. Košice: GRAPHIC PRINT, 2005. ISBN 80-969106-1-2. S. 419-425.
 • Automatický systém sledovania zásielok / Juraj Vaculík - Peter Kolarowszki  In: POSTPOINT 2007: VII. medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít: 12.-14. september 2007, Žilina. V Žiline: Žilinská univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-8070-729-3. S. 280-286.
 • Inovation in it service management and delivery / Juraj Vaculík, Zuzana Mokrášová. In: TRANSCOM 2007: 7-th European conference of young research and science workers: Žilina June 25-27, 2007, Slovak Republic. Section 1: Transport and communications technologies / [autori: kolektív]. Žilina: University of Žilina, 2007. 246 s. ISBN 978-80-8070-692-0. - S. 235-242.
 • Balíkové zásielky v spojení s technológiou RFID / Peter Kolarovszki - Juraj Vaculík. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: IV. medzinárodná vedecká konferencia: zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-819-1. S. 117-122.
 • Spôsoby využitia rádio frekvenčnej identifikácie (RFID) v logistike / Ivan Michálek - Juraj Vaculík. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: IV. medzinárodná vedecká konferencia: zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. ISBN 978-80-8070-819-1. S. 198-206.
 • Orientation and placement of RFID tags as a factor in the successful postal items reading / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. In: TRANSCOM 2009: 8-th European conference of young research and scientific workers: Žilina June 22-24, 2009, Slovak Republic. Section 3: Information and communication technologies, Žilina: University of Žilina, 2009. - 194 s. ISBN 978-80-554-0039-6. S. 105-108.
 • Dopady satelitnej navigácie a RFID na logistické procesy / Martin Vaško - Juraj Vaculík. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: V. medzinárodná vedecká konferencia: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0175-1. S. 398-402. AFD025
 • Ideálne plánovanie pri poskytovaní spoľahlivých logistických služieb / Juraj Vaculík - Patrik Zelik. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: V. medzinárodná vedecká konferencia: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0175-1. S. 394-397. 
 • Implementácia a realizácia RFID v prostredí supply chain manažmentu / Ivan Michálek - Juraj Vaculík. In: Day of new technologies - DoNT 2010: zborník príspevkov a prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou..., Žilina, 19. november 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-554-0279-6. S. 119-130. 
 • Současný stav identifikace a zpracování poštovních zásilek a možnosti vylepšení těchto činností / Jiří Tengler - Juraj Vaculík. In: Day of new technologies DoNT 2010: zborník príspevkov a prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou..., Žilina, 19. november 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-554-0279-6. - S. 213-222. 
 • Využitie middlewaru onID pre diagnostiku čitateľnosti / Juraj Vaculík - Germanno Rizzo - Silian Della Ragione. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: V. medzinárodná vedecká konferencia: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0175-1. S. 388-393. 
 • Využitie technológie RFID pri analýze čitateľnosti listových zásielok/ Juraj Vaculík - Lenka Kocianová. In: Day of new technologies - DoNT 2010: zborník príspevkov a prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou..., Žilina, 19. november 2010- Žilina: Žilinská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-554-0279-6. - S. 232-240. 
 • AIDC a RFID laboratórium ako možnosť vzájomnej spolupráce medzi akademickým a podnikateľským prostredím = AIDC and RFID laboratory as the possibility of mutual cooperation between the academic and business environment / Peter Kolarovszki - Juraj Vaculík.  In: POSTPOINT 2011: "Open market - a challenge for postal services": [9.] medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít: Rajecké Teplice, Slovakia, 19.-20. september 2011. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. ISBN 978-80-554-0413-4. S. 135-144. 
 • Faktory implementace RFID technologie v poštovních procesech / Jiří Tengler - Juraj Vaculík. In: DoNT 2011: 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ... Žilina, 30. november - 01 december 2011: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. ISBN 978-80-554-0455-4. S. 44-52. 
 • Integration RFID technology into logistics and identification items within postal logistic chain / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: Transport & logistics = Doprava a logistika. ISSN 1451-107X. Č. 9 mimoriadne (2011), s. 177-184. 
 • Mobile technology in postal sector / Juraj Vaculík - Jiří Tengler. In: MOSATT 2011: modern safety technologies in transportation: proceedings of the international scientific conference, 20-22 September 2011, Zlata Idka, Slovakia. Košice: Suprema, 2011. ISBN 978-80-970772-0-4. S. 454-458.
 • Modeling and simulating production line in conjuction with RFID technology / Kolarovszki Peter, Vaculík Juraj. Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. In: MMaMS 2011 = Modelling of mechanical and mechatronical systems: the 4th internationbal conference, Herľany, Slovakia 20.-22.9.2011: proceedings of the conference. [Košice: Technical university], 2011. ISBN 978-80-553-0731-2. S. 240-247.
 • Software tools for modeling the process in an RFID middleware / Vaculík Juraj, Tengler Jiří. In: MMaMS 2011 = Modelling of mechanical and mechatronical systems: the 4th internationbal conference, Herľany, Slovakia 20.-22.9.2011: proceedings of the conference. [Košice: Technical university], 2011. ISBN 978-80-553-0731-2. S. 514-526. 
 • The imapct of the operational characteristic on the RFID readability / Juraj Vaculík, Jiří Tengler. In: KIT 2011 = Communication and information technologies: 6th international scientific conference: Tatranské Zruby October 5th-7th,2011. - Liptovský Mikuláš: Armed Forces Academy of Ge. M. R. Štefánik, 2011. - ISBN 978-80-8040-426-0. [13] s. 
 • Vplyv prevádzkových charakteristík na čitateľnosť RFID identifikátorov / Juraj Vaculík - Jiří Tengler. - Požiadavy na systém: CD-ROM mechanika. In: DoNT 2011: 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ... Žilina, 30. november - 01 december 2011: zborník prednášok a príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. - ISBN 978-80-554-0455-4. - S. 138-149. 
 • Výzkum reálnosti nasadzení RFID technológie do procesů mechanizovaného zpracování poštovních zásilek = The feasibility research of implementation RFID technology to proces of mechanized processing of postal mails / Jiří Tengler - Juraj Vaculík. In: POSTPOINT 2011: "Open market - a challenge for postal services": [9.] medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít: Rajecké Teplice, Slovakia, 19.-20. september 2011. - Žilina: Žilinská univerzita, 2011. ISBN 978-80-554-0413-4. - S. 228-350. 
 • AIDC Lab ako podpora transferu znalostí / Juraj Vaculík. In: DoNT 2012: 4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Stráža, 29 - 30. november 2012: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0600-8. CD-ROM, s. 149-154. 
 • Database use in environment of RFID middleware / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: ICTIC 2012: proceedings in information and communication technologies - international conference: 19-23.3.2012, Žilina, Slovak Republic. Žilina: University of Žilina, 2012. - ISBN 978-80-554-0513-1. CD-ROM, s. 96-101. 
 • RFID ako podpora plánovacieho procesu a prevádzkovej optimalizácie / Juraj Vaculík - Ivan Michálek. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: VI. medzinárodná vedecká konferencia: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0502-5. - CD-ROM, s. 472-478. 
 • Seznámení s plánovaným laboratoriem AIDC Žilinské univerzity / Jiří Tengler - Juraj Vaculík - Peter Kolarovszki. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: VI. medzinárodná vedecká konferencia: zborník prednášok a príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5. - CD-ROM, s. 450-459. 
 • Vliv konstrukce poštovního kontejneru na čitelnost RFID tágu umístěných na poštovních přepravkách / Jiří Tengler - Ondrej maslák - Juraj Vaculík. In: DoNT 2012: 4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Stráža, 29 - 30. november 2012: zborník prednášok a príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0600-8. - CD-ROM, s. 141-148. 
 • Výsledky testovania prepravnej jednotky z pohľadu technológie RFID / Juraj Vaculík, Miroslav Kubiš, Jiří Tengler. In: DoNT 2012: 4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Stráža, 29 - 30. november 2012: zborník prednášok a príspevkov. Žilin: Žilinská univerzita, 2012- ISBN 978-80-554-0600-8. CD-ROM, s. 155-165.
 • Automatická identifikácia a ochrana majetku / Ondrej Maslák, Juraj Vaculík. In: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VII: poznávanie a diagnostika spoločensko - ekonomických podmienok v regiónoch: medzinárodná vedecká konferencia: zborník. Diel 2. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0768-5. CD-ROM, s. 176-181.
 • Interaktívna notifikácie nielen v pošte = Interactive notification not only in postal / Juraj Vaculík - Jiří Tengler. In: Logistika - ekonomika - prax 2013: recenzovaný zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina 26. november 2013. [S.l.: s.n.], 2013. ISSN 1336-5851. CD-ROM, s. 136-141. 
 • Meranie čitateľnosti RFID identifikátorov umiestnených na logistickej jednotke / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. In: Logistika - ekonomika - prax 2013: recenzovaný zborník z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina 26. november 2013. [S.l.: s.n.], 2013. ISSN 1336-5851. CD-ROM, s. 142-150. 
 • Možnosti lokalizácie v poštových službách / Juraj Vaculík, Jiří Tengler. In: DoNT 2013 - Day of New Technologies: 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Žilinská univerzita v Žiline, 29.10.-30.10.2013. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0778-4. CD-ROM, s. 157-168. 
 • Notification of delivery postal mail trough mobile phone / Jiří Tengler - Juraj Vaculík. In: POSTPOINT 2013: „Delivering innovation and training in postal technology and services”: [10.] medzinárodná konferencia zástupcov poštových správ a univerzít: Rajecké Teplice, Slovakia, 19.-20. september 2013.  Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0747-0. CD-ROM, s. 189-196.
 • Possibilities of using passive RFID technology in postal services / Ondrej Maslák - Juraj Vaculík. In: DoNT 2013 - Day of New Technologies: 5. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Žilinská univerzita v Žiline, 29.10.-30.10.2013. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. ISBN 978-80-554-0778-4. CD-ROM, s. 106-110.
 • Use of electronic product code in the postal services / Ondrej Maslák, Ivan Stríček, Juraj Vaculík. In: TRANSCOM 2013: 10-th European conference of young research and scientific workers: Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. Section 1: Transport and communications technology. Žilina: University of Žilina, 2013. - ISBN 978-80-554-0690-9. - S. 117-121.
 • Možnosti štandardizácie v diagnostike a službách / Vaculík Juraj - Maslák Ondrej - Tengler Jiří. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: VII. medzinárodná vedecká konferencia: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0856-9. CD-ROM, s. 329-335.
 • Označovanie poštových zásielok pomocou technológie rádiofrekvenčnej identifikácie / Ondrej Maslák - Jiří Tengler - Juraj Vaculík. In: Diagnostika podniku, controlling a logistika: VII. medzinárodná vedecká konferencia: zborník prednášok a príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0856-9. CD-ROM, s. 235-241.
 • Passive RFID technology and possibilities of its use in the supply chain / Ondrej Maslák, Juraj Vaculík, Peter Kolarovszki. In: DoNT 2014 - Day of New Technologies: 6. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Žilinská univerzita v Žiline, 23 októbra 2014. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0932-0. CD-ROM, s. 39-42.
 • Prvky podporujúce internet vecí / Juraj Vaculík, Jiří Tengler, Marián Pecko. In: DoNT 2014 - Day of New Technologies: 6. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: Žilinská univerzita v Žiline, 23 októbra 2014. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. ISBN 978-80-554-0932-0. CD-ROM, s. 70-76.
 • Štandardy v automotive / Juraj Vaculík. In: DoNT 2015 - Day of New Technologies: zborník príspevkov a prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilinská univerzita v Žiline, 12. novembra 2015. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978-80-554-1148-4. CD-ROM, s. 85-91.
 • Štandardy v automotive áno alebo nie? / Juraj Vaculík. In: DoNT 2015 - Day of New Technologies: zborník príspevkov a prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilinská univerzita v Žiline, 12. novembra 2015. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. ISBN 978-80-554-1148-4. CD-ROM, s. 146-180.
 • Possibility of parcels’ labelling using EPC standard / Juraj Vaculík, Ondrej Maslák. In: EIIC 2016: proceedings in Electronic international interdisciplinary conference: August, 8-12, 2016, Slovak Republic. Žilina: University of Žilina, 2016. ISBN 978-80-554-1248-1. ISSN 1338-7871. CD-ROM, s. 207-211.

AFK Postery zo zahraničných konferencií

 • RFID in the postal logistics / Radovan Madleňák, Juraj Vaculík. In: XIII. Logistics Forum - Turkish-Hungarian commercial relations: logistics bridge between the gateways of Central and South-eastern Europe, 22-23-24 of February 2007, Budapest- Budapest: Hungarian Logistics Association, 2007.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

 • RFID v logistike / Vaculík Juraj, Mažári Peter. In: Logistika. - ISSN 1211-0957. - Roč. 10, č. 10 (2004), s. 30-34.
 • Nové prvky v poštovej logistike / Juraj Vaculík.vIn: Logistika: měsíčník Hospodářských novin. - ISSN 1211-0957. - Roč. 14, č. 3 (2008), [2 s.].
 • Overlaying the history of RFID development into the supply chain / Ivan Michálek, Juraj Vaculik. In: Wissenschaftliche Schriftenreihe: internetový časopis. - ISSN 1866-9948. - 25. März (2009), [6] p.
 • RFID applications in supply chain management with regard to management aspects / Juraj Vaculik, Ivan Michálek. In: Wissenschaftliche Schriftenreihe: internetový časopis. - ISSN 1866-9948. - 20. März (2009), [9] p.
 • Radio frequency identification, organizations and consumers. What factors affect speed of RFID adoption? / Martin Vaško, Juraj Vaculik. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Wissenschaftliche Schriftenreihe: internetový časopis. - ISSN 1866-9948. - 12. März (2010), [6] p.
 • RFID ITEL level management: major ILT markets / Ivan Michálek, Juraj Vaculik. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Wissenschaftliche Schriftenreihe: internetový časopis. - ISSN 1866-9948. - 2. Juli (2010), [8] p.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

 • RFID - Rádiofrekvenčná identifikácia v poštových službách (1) / Juraj Vaculík, Peter Mažári. In: AT&P journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 9 (2004), s. 44-45.
 • RFID - Rádiofrekvenčná identifikácia v poštových službách (2) / Juraj Vaculík, Peter Mažári. In: AT&P journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 10 (2004), s. 81-82, 86.
 • History and evolution of RFID technology / Ivan Michálek, Juraj Vaculík. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 17-22.
 • Návrh elektronického systému Oznámenie o uložení zásielky prostredníctvom SMS správy / Tomáš Šimek, Juraj Vaculík. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 47-51.
 • Návrh elektronického systému Oznámenie o uložení zásielky prostredníctvom SMS správy - 2.časť / Tomáš Šimek, Juraj Vaculík. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 3, č. 3 (2008), s. 23-28.
 • RFID pomôže, len ak s ním viete pracovať: Rádiofrekvenčná identifikácia nesie pre firmy vážne riziká / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. In: Doprava a logistika: odbor
 • Ekonomika RFID / Martin Vaško, Juraj Vaculík. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 4, č. 3 (2009), s. 73-77.
 • Implementácia RFID systémov v prostredí SCM / Ivan Michálek, Juraj Vaculík. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 50-58.
 • RFID middleware v poštových službách / Martin Vaško, Juraj Vaculík. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 83-87.ný mesačník vydavateľstva Ecopress. - ISSN 1337-0138. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 20-21.
 • Reálny proces automatickej identifikácie tovarov a služieb a transferu poznatkov - RFID lab / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 1-7.
 • RFID a jeho vnímanie spotrebiteľmi a podnikmi / Martin Vaško, Juraj Vaculík. - Požaduje sa Acrobat Reader. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. 5, č. 1 (2010), s. 28-32.
 • RFID Lab ... rozvoj ďalšej spolupráce / Juraj Vaculík, Ivan Michálek. In: Aktuality 858: informačný časopis združenia GS1 Slovakia. - ISSN 1335-7336. - Č. 1 (2010), s. 6-7.
 • Výskum pre prax - prax pre výskum ... spolupráca fakulty s podnikateľským sektorom / [Juraj Vaculík], Peter Kolarovszki. In: Aktuality 858: informačný časopis združenia GS1 Slovakia. - ISSN 1335-7336. - Č. 4 (2009), s. 5-6.
 • Deň nových technológií 2010: ... prieskum spokojnosti účastníkov / Peter Kolarovszki, Juraj Vaculík. In: Aktuality 858: informačný časopis združenia GS1 Slovakia. - ISSN 1335-7336. - Č. 1 (2011), s. 6.
 • Deň nových technológií 2014 / Juraj Vaculík, Alena Koštalová, Peter Kolarovszki. In: Automa: časopis pro automatizační techniku. - ISSN 1210-9592. - Roč. 21, č. 1 (2015), s. 38.
 • Úspešný siedmy ročník konferencie DoNT / Juraj Vaculík. In: Automa: časopis pro automatizační techniku. - ISSN 1210-9592. - Roč. 22, č. 1 (2016), s. 51.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!